Poslovna zgrada, protektirnica sa skladištem - Gumiimpex-GRP

Lokacija Varaždin, Pavleka Miškine 64c
Godina 2015.
Površina 11.300 m2
Realizacija 2016.
Projektni tim Emilija Vlahek, dipl.ing. arh
Maja Baniček, mag.ing.aedif.
Poslovna zgrada, protektirnica sa skladištem - Gumiimpex-GRP

Poduzeće Gumiimpex-GRP d.d. se bavi proizvodnjom gumeno-tehničkih proizvoda te prodajom automobilskih guma. Gradnja nove poslovne zgrade, protektirnice sa skladištem, planirana je uz postojeći proizvodno-poslovni kompleks tvrtke.

U novoj zgradi se pruža usluga obnove rabljenih guma te se skladište nove i rabljene gume. Za potrebe zaposlenih predviđeni su garderobni prostori sa sanitarijama i uredi. Zgrada je podijeljena u nekoliko funkcionalnih cjelina - protektirnica, skladište, sezonsko skladište, parkiralište za kamione, prilaz utovarnim rampama i manipulativni prostor. Glavni kolni i pješački pristup, ulaz robe i zaposlenika je sa sjeverne strane.

Konstrukcija i materijali odabrani su vrlo pragmatično, u skladu s namjenom zgrade. Nosiva konstrukcija je montažna, armiranobetonska. Donji dio pročelja, u visini od 3m, obložen je montažnim armiranobetonskim panelima, a iznad toga limenim panelima. Obilje prirodnog svjetla osigurano je svjetlosnim trakama na pročeljima i krovu.