Proizvodna zgrada - Derma

Lokacija Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 55
Godina 2016.
Površina 1.951 m2
Realizacija -
Projektni tim Tamara Čelar, dipl.ing.arh.
Emilija Vlahek, dipl.ing.arh.
Ana Premur, mag.ing.arch.
Petra Serdarević, ing.građ.
Proizvodna zgrada - Derma

Tvornica Derma d.d. desetljećima se bavi sortiranjem i prometom prirodnih crijeva, umjetnih ovitaka te aditiva i začina za potrebe mesne industrije i domaćinstva. Radi povećanja obima posla i uvođenja nove tehnološke linije, planira se gradnja novog proizvodnog pogona. Tu će se odvijati proizvodnja umjetnih ovitaka za suhomesnate proizvode, s pripadajućim skladišnim prostorima, uredima, garderobama i sanitarijama za zaposlenike.

Veći dio hale (skladište, tiskara, proizvodnja) organiziran je kao jednoetažni prostor, svijetle visine 7,0 i 9,0 m, a manji dio (uredi, garderobe, sanitarije) su smješteni na tri etaže u prednjem, ulaznom dijelu objekta.

Prostor hale podijeljen je u četiri zone:

  • skladište ovitaka, s izdvojenim prostorom za skladištenje i miješanje boja
  • tiskara, unutar koje je izdvojen ured i priručni prostor za miješanje boja
  • prostor za buduće proširenje tehnologije
  • sanitarije, garderobe, uredi, spremišta i servisne prostorije