Tvornica za proizvodnju IZO i kaljenog stakla - Press Glass

Lokacija Ulica dr. Marijana Mlinarića, Jalžabet
Godina 2014.
Površina 19.296 m2
Realizacija 2015.
Projektni tim Maja Kireta, dipl.ing.arh.
Petra Serdarević, ing.građ.
Emilija Vlahek, dipl.ing.arh.
Tvornica za proizvodnju IZO i kaljenog stakla - Press Glass

Na temelju tehnološkog procesa i budućeg broja zaposlenih formiran je projektni zadatak i funkcionalna dispozicija prostora, te oblikovanje građevine.

Glavni ulaz u zgradu s južne je strane i to u socijalno – administrativni dio katnosti P+1. Ulaz je moguć i kroz dva sporedna ulaza s južne strane u prostor stubišta. Sadrži urede, garderobe i sanitarije, a prizemljem je izravno vezano na halu.

Proizvodna hala jedinstvena je cjelina i kao takva uvjetovana tehnološkim linijama. Sa zapadne strane u proizvodnu halu ulazi se kamionima koji dopremaju sirovinu za proizvodnju. Nakon dovršetka proizvodnog procesa proizvodi se pohranjuju u skladištu gotovih proizvoda. Ono je izravno vezano na proizvodnu halu, a skladište repromaterijala vezano je na skladište gotovih proizvoda.