Društveni dom u Trnovcu Bartolovečkom

Lokacija k.č.br.7/14, k.o. Trnovec Bartolovečki
Godina 2015.
Površina 1.424 m2
Realizacija -
Projektni tim Tamara Čelar, dipl.ing.arh.
Nela Košir, mag.ing.aedif.
Društveni dom u Trnovcu Bartolovečkom

Općina Trnovec Bartolovečki planira izgraditi društveni dom koji se sastoji od 2 cjeline - višenamjenske dvorane i prostora dobrovoljnog vatrogasnog društva. Višenamjenska dvorana društvenog doma s popratnim prostorima je funkcionalno odvojena od vatrogasnog dijela građevine, a zajednički im je samo ulaz sa ulaznim halom.

U prostoru za vatrogasce nalaze se garaža za vatrogasna vozila, svlačionice i sanitarni prostori za vatrogasce te stepenice koje vode do prostorije na katu za boravak i edukaciju, gdje su smještene predavaonica s pretprostorom, soba za sastanke, spremište i priručna kuhinja.

Uz garažu se nalaze pomoćno-skladišni prostori, odnosno spremišta za vatrogasnu opremu i kotlovnica te vatrogasni toranj, u koji se ulazi sa vanjskog poligona za vježbu vatrogasaca.

Dvorana je dimenzionirana za oko 200 posjetitelja s pozornicom, a namijenjena je održavanju različitih društvenih događanja, manjih koncerata, predstava, predavanja i slično. Dvorana je povezana sa pomoćno-skladišnim prostorima, odnosno spremištem opreme dvorane, priručnom kuhinjom, prostorijom za udruge i prostorijom za gostujuće izvođače.

Više u ovoj kategoriji