Vanjski bazeni - Terme Jezerčica

Lokacija Toplička 80, Donja Stubica
Godina 2014.
Površina 7.412 m2
Realizacija -
Projektni tim Maja Kireta, dipl.ing.arh
Vanjski bazeni - Terme Jezerčica

Investitor, „Terme Jezerčica“ d.o.o. je vlasnik hotelsko bazenskog kompleksa u Donjoj Stubici. Projekt je izrađen u svrhu dogradnje vanjskih bazena. Postojeći vanjski bazeni sa pravama se zadržavaju u cijelosti. Nastavno na postojeće bazene projektirani su dječji bazeni podijeljeni u dvije cjeline, rekreacijski bazeni i prateće građevine.

Novi bazeni se dijele u dvije glavne cjeline, sjeverni dječji i južni rekreacijski dio, od kojih se svaka sastoji od nekoliko zasebnih cjelina, odnosno manjih bazena koji su međusobno spojeni ili potpuno odvojeni, ovisno o odabiru opreme. Postojeće staze i putovi su pretežno asfaltirani i oštećeni pa je predviđeno njihovo uklanjanje te organizacija i izgradnja novih.

Više u ovoj kategoriji