Park Velika graba u Sračincu

Lokacija Sračinec, Varaždinska ulica
Godina 2016.
Površina 20.000 m2
Realizacija -
Projektni tim Emilija Vlahek, dipl.ing. arh.
Ana Premur, mag.ing.arch.
Park Velika graba u Sračincu

Područje obuhvaćeno projektnim zadatkom nalazi se uz glavnu prometnicu u naselju Sračinec, uz Varaždinsku ulicu tj. državnu cestu Varaždin-Maribor. Lokacija se nalazi sa sjeverne strane Varaždinske ulice, nasuprot Doma kulture. Površina obuhvata iznosi približno 20.000,00 m2 i nepravilnog je oblika. Sa sjeverne i djelomično s jugoistočne strane omeđena je Vrtnom ulicom. S jugoistočne strane dijelom graniči s privatnim parcelama obiteljskih kuća. S jugozapada je zona obuhvata omeđena Varaždinskom ulicom.

Projekt je osmišljen s ciljem da Sračinec dobije suvremeni javni prostor koji će odgovarati potrebama njegovih stanovnika i podići kvalitetu života lokalne zajednice na način da:

 • bude kvalitetno, suvremeno i cjelovito oblikovan, naglašenog identiteta s kojim će se stanovnici poistovjetiti i ponositi
 • pridonese stvaranju pozitivnog imidža naselja kao modernog i poželjnog mjesta za život i rad
 • bude otvoren i pristupačan različitim društvenim skupinama bez obzira na dob i preferencije (djeca, mladi, odrasli, osobe starije životne dobi)
 • osigura prostorni i vremenski kontinuitet sadržaja i programa za različite korisnike kroz cijelu godinu
 • primjenjuje održiva rješenja (ekološki materijali, održivi izvori energije, racionalna upotreba vode, sadnja autohtonih biljnih vrsta i sl.)

U sklopu multifunkcionalne rekreativne parkovne površine predviđeni su sadržaji kao što su javne manifestacije, prostor za odmor i boravak na otvorenom, dječja igra, sport, rekreacija i edukacija na otvorenom. Tematske i sadržajne cjeline pozicionirane su u krajolik u odnosu na postojeće kvalitetno zelenilo i morfologiju terena:

 • zona za održavanje javnih manifestacija
 • prostor za odmor
 • prostor za piknik
 • dječje igralište
 • zona za sport i rekreaciju
 • skate park
 • sanjkalište i adrenalinsko igralište
 • edukativni eksponati
 • park skulptura od živice

Zona za održavanje javnih manifestacija je zamišljena kao prostor za održavanje već postojećih programa i sadržaja iz života lokalne zajednice, ali i kao prostor koji će potaknuti kreiranje novih programa npr. održavanje koncerata, predstava, sajmova i radionica na otvorenom. Za planirane sadržaje predviđa se natkrivena pozornica i nadstrešnica koja bi omogućila da se dio sadržaja na taj način zaštiti od sunca i kiše.

Prostor za odmor planiran je u dijelu parka s najatraktivnijim vizurama, na način da se omogući sjedenje i ležanje, samostalno ili u grupi, na suncu i u sjeni.

Prostor za piknik planiran je u pretežno sjenovitom dijelu parka s klupama i stolovima za blagovanje na otvorenom. Pozicioniran je tako da bude u blizini dječjeg igrališta i zone za sport i rekreaciju.

Dječje igralište je namijenjeno mlađem uzrastu djece. Osmišljeno je kao prostor koji djecu potiče na aktivnost, interakciju i kreaciju. Rješenje predviđa primjenu rastresitih materijala poput pijeska, šljunka, vode i dr., koje će djeca koristiti za igru, uz penjalice, mreže, ljuljačke, tobogane... Dio prostora za igru bit će na suncu, a dio u sjeni.