Fakultet organizacije i informatike - izmjena fasadne stolarije

Lokacija Varaždin, Pavlinska 2
Godina 2015.
Površina -
Realizacija -
Projektni tim Tamara Čelar, dipl.ing.arh.
Fakultet organizacije i informatike - izmjena fasadne stolarije

Fakultet organizacije i informatike će izvesti zamjenu vanjskih prozora, zbog dotrajalosti i povećanja energetske učinkovitosti cijele građevine. Predmetna građevina je zgrada kolegija isusovačkog sakralno-profanog kompleksa u najužoj jezgri grada Varaždina, koji je od iznimne urbanističko-arhitektonske vrijednosti. Cijeli kompleks je upisan u Registar nepokretnih kulturnih dobara i zbog toga, svi planirani zahvati podliježu zaštiti i uvjetima Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

Zahvat obuhvaća prozore u prizemlju, na 1. i 2. katu i potkrovlju. Najbitniji uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su vraćanje izvornog oblikovanja prozora (u dimenzijama i poziciji prozora na fasadi), osiguranje pune funkcionalnosti otvora i zadovoljenje Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Svi detalji i postupci u izvođenju potvrđeni su od strane Konzervatorskog odjela u Varaždinu.