Proizvodno-poslovna zgrada - Kopitehna

Lokacija Varaždinska ulica, III odvojak, Jalkovec, Varaždin
Godina 2017.
Površina 802 m2
Realizacija -
Projektni tim Karmen Ernoić, dipl.ing.arh
Proizvodno-poslovna zgrada - Kopitehna

Poduzeće Kopitehna d.o.o. Varaždin registrirano je prvenstveno za obavljanje djelatnosti proizvodnje uredskih strojeva i računala, proizvodnje električnih strojeva i aparata, održavanje uredskih strojeva i računala te se, u okviru djelatnosti, bavi i iznajmljivanjem uredske opreme, trgovinom na veliko istih i srodno.

Investitor namjerava ukloniti postojeću poslovnu zgradu na parceli te izvesti zamjensku građevinu, proizvodno - poslovne namjene, katnosti P+1, sa sunčanom elektranom na krovu. Građevina će se izvesti kao kompaktna cjelina, pretežito proizvodne namjene za potrebe prije navedene djelatnosti, u kojoj će svi sadržaji biti funkcionalno povezani.

Veći dio prostora prizemlja predviđen je za radionice servisa te dopremu i otpremu robe i rezervnih dijelova. Uz te prostore predviđeni su i potrebni prateći sadržaji za zaposlene. Veći dio površine kata hale je predviđen kao prostor za izlaganje robe te također kao prostor za dopremu i otpremu robe i rezervnih dijelova. U manjem prednjem dijelu prizemlja hale predviđen je ulaz administrativnog osoblja te prijem stranaka.